ZOUT & ZOET

Vissersclub ZOUT & ZOET Reglement Over en weer

 

Er wordt gevist van 9:30u tot 12:30u en van 14:00u tot 17:00u

Trekking van de plaatsen te 8:30u.

Max. toegelaten gewicht per leefnet is 15kg. Bij overschrijding wordt het gewicht afgerond op 15kg. Vanaf 20kg is het gewicht = 0 !!

Verplicht gebruik van de leefnetten van de club. (Zie wedstrijd reglement).

Geen vis over zetten van het ene net naar het andere leefnet.

Vis onthaken in ruime, goed gevulde emmer.

Emmer na de wedstrijd leeggieten tussen de bomen of planten achter de visplaats. Niet leegkappen op de visplaats of in de vijver.

Gevangen vis zorgvuldig behandelen en onmiddellijk terug zetten met schepzak in het leefnet.

Voeder is beperkt tot 700 gr. droog of 1,1kg nat. Max. 600gr zaden, deegwaren,maïs, enz. 600gr korrels ,enkel in een genummerd doos door de club geleverd! de dozen na de wedstrijd teug binnen brengen vergeten 3€. 1 L casters en/of grote maden, verdeling zelf te kiezen.

Er mag slecht eenmaal gevoederd worden te 9:30u bij aanvang van de wedstrijd.

Vanaf dan mag er nog enkel bijgevoederd worden met grote maden /casters /maïs / zaden / pagani. Verboden bij te voederen met klein maden (Pinkies) en  cous-cous.

Gekleurde maden, klein maden (Pinkies), vers de vase, gekapte pieren tubifex of afgeleide hiervan en eender welke bessen zijn verboden aan de haak en in het voeder. Gebruik van stoffen die schadelijk voor de vissen  zijn verboden (bv: boterzuur)

Verboden te cuppen.

Aas en voeder uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig op de visplaats.

Alles moet apart voor de controle aangeboden worden.

Visstok max. 10m lengte. Stok+lijn mag de 15m niet overschrijden.

Het is toegelaten te vissen met een ‘rek’ in de top of tussen de vislijn.

Markering met witte of gele plakband op de vishengel is verplicht!

Tijdens de pauze moet iedere visser zijn plaats verlaten en mag deze terug innemen 15min. voor aanvang van het volgende manche.

10% van de aanwezige vissers, door loting bepaald, zullen voor de wedstrijd gecontroleerd worden door een controleteam. Gelieve uw volledige medewerking te willen verlenen aan deze controles.

Iedere visser dient recht voor zich uit te vissen en mag een andere visser niet hinderen. Wanneer een visplaats, links of rechts naast de visser vrij is, mag er kort, schuin gevist worden tot aan het begin van het vrije plateau. Tijdens de dril mag de visplaats niet verlaten worden.

 

Weging: Ieder visser is verantwoordelijk voor het uit halen van zijn netten.

 

Overtredingen op het reglement kan halvering van het gewicht of uitsluiting tot gevolg hebben. Sancties worden bepaald door de wedstrijdleiding.

 

Wij wensen u een prettige visdag!

Behandel de vis met zorg ! – Laat geen zwerfvuil achter op uw visplaats!

CAMPINA

1 Max.hengellengte 15 mtr totaal stoklengte max. 10 mtr    merkteken op 15 meter verplicht   PULLER KIT SYSTEEM MAG            

Rek toegelaten Rek maximum 1,5 meter uit de hengel komen

2 Voeder en Aas per wedstrijd per visser Maximum voer 0,750 kg droog of 1,250 kg nat  

Aas 1 Liter witte maden of casters  

Zaden,Granen,Mais,Pasta  Max. 0,600 kg en 540 gr Korrel  zijn drie scheppen

Men mag korrel als of ipv voer gebruiken dus 0.750 gr bij start wedstrijd mag er nog 360 gr korrel zijn om bij te voeren

Signaal 10 min voor aanvang van de wedstrijd is voertijd tot start wedstrijd daarna enkel bijvoederen met korrel Max 360 gr en los voer mais,granen,zaden, max 600 gr verdevase,tubifex,pieren zijn verboden in het voer of als voer enkel bij de najaarwedstrijden is verdevase en of pieren als voer toegestaan,tubifex blijft ten alle tijden verboden

Aas aan de haak is vrij ook pieren en grote verdevase enkel bessen zijn verboden als aas

Boterzuur en schadelijke stoffen zijn verboden onder het voer en aasDeegbol max grootten van een euro stuk als aas

3 Leefnetten, leefnetgewicht en behandeling vis Max.15 kilo vis per leefnet meer dan 15 kilo vis maar gewichten tussen 15 en 20 kilo is 15 kilo meer dan 20 kilo is nul Leefnet minimum lengte 1,5 meter en minimum 40 cm diameter leefnetten dienen onderaan een verzwaring te hebben

Vis deftig in het leefnet zetten met de kop naar beneden in het net zetten niet gooien en bij voorkeur de vis met de schepzak vanuit de onthaakemmer in het leefnet te zetten indien mogelijk

4 Vis onthaken.vis dient vis vriendelijk onthaakt te worden bij voorkeur met een onthaker

Vis mag nooit ingeknipt worden bij vaststelling hiervan volgt uitsluiting uit de wedstrijd en bij herhaling uit de club

5 Vistechnieken men mag met vaste pen,engelse pen,schuif lood,en bovenop vissen met de korst op het water is verboden tijdens de wedstrijd

6 Kant vissen en schuin vissen,men mag kant en schuin vissen indien men elkaar niet hinderd de dobber mag zich niet op een andere vis stek bevinden in de hoek plaatsen met de nrs 1.9.10.15.16.24.25.44.en 45 mag men voluit in de hoeken vissen zonder elkaar te hinderen en in overleg indien het bestuur moet tussenkomen bij discussie IVM schuin of kant vissen zal het verdict zijn elk vist recht vooruit en dit in de lijnen van de breedte van de visplatteau   bij een niet bezetting van de visplaats naast u,mag de dobber zich niet op deze plaats bevinden

7  Controles,klachten en sancties,Controles kunnen ten allen tijden uitgevoerd worden bij eventuele overtredingen kunnen sancties volgen en eventuele uitsluiting  klachten dienen steeds direct gemeld te worden om overtredingen vast te stellen

Bij een teveel aan voer of aas binnen de perken 100 gram voer ,01 lit aas te veel zal de eerste maal een verwittiging volgen bij de 2de vaststelling volg uitsluiting uit de wedstrijdbij te ver vissen herhaaldelijk hinder aan mede visser en vastgestelde klachten van dien aard zal ook de regel gelden van 1ste maal verwittiging 2de maal uitsluiting uit de wedstrijd

Bij zware overtreding meer dan 100 gram voer meer dan 01, liter aas te veel korrel ed volgt halvering gewicht en bij een 2de maal volgt uitsluiting uit de wedstrijd

Bij zware overtreding IVM verdevase,pieren,tubifex in het voer of mishandelen of knippen vis volgt onmiddellijke uitsluiting en eventuele uitsluiting uit de club

8 Allerlei er mag gebruik gemaakt worden van voedercup enkel voor bij voeren met los aas,korrel,mais,enz

Voor de weeg lange scherpe priemen verwijderen van leefnetten alle afval wordt meegenomen en lege flesjes worden terug bezorgt in de kantine onthaakemmer met ontsmetting wordt niet terug in het water gekapt maar op de kant

DE KLEIPUT

Stoklengte 10.00m., volledige stoklengte + lijn = 15m., WIT merkteken op de stok aanbrengen.

· Aan de haak is toegelaten witte maden, casters van witte maden, korrel, mais,1.1 doos pieren en statisch kunstaas. Korrel andere dan deze van de club zijn niet toegelaten.

· Maximum haakgrootte witvishaak n° 12.

· Verboden in het voer: gekapte pieren, vers de vase, gekleurde maden, alle soorten bessen en tubifex.

· Het maximum toegestane voedergewicht per wedstrijd:

· 1 kg droogvoeder of 2 kg nat, - nat aanbieden in plastieke zak er word een tolerantie gegeven van 0.050 kg.Bij overschrijding word 100 gram van het voeder verwijderd Meer dan 2.050 kg is halvering van het gewicht 50 + wedstrijden  avond-en jeugdwedstrijdenvoor  is geen voeder toegestaan.

· Tijdens de wedstrijd kan te allen tijde controle worden uitgevoerd door de aanwezige bestuursleden

· Bijlokken voor enkel wedstrijden en over- en weerwedstrijden

· maïs 300gr, 1 kleine doos korrels enkel te verkrijgen in de kantine, 2 l witte maden of casters van witte maden.

· Bijlokken voor koppelwedstrijden en triowedstrijden

· maïs 600gr, 1 grote doos korrelenkel te verkrijgen in de kantine, 2 l witte maden of casters van witte maden.

· Bijlokken voor 50+ wedstrijden

· maïs 300gr,  grote doos korrel enkel te verkrijgen in de kantine, 1 l witte maden of casters van witte maden.

· De korrel dient te allen tijde in de geleverde doos te blijven en er mag niets aan toegevoegd worden.

· Cup, voerkorf, madenkorf en bait-dropper zijn verboden.

· Rekker is toegestaan, steeds recht vooruit vissen en niemand hinderen.

· Vis onthaken is verplicht met onthaker in een emmer volledig gevuld met water.  De vis met het schepnet in het leefnet en dan pas verder vissen.  Er worden bij het begin van de wedstrijd leefnetten voorzien.  Deze netten worden geplaatst in de beugels voorzien aan de visplaatsen.

· Maximum gewicht per leefnet  = 20 kg, overgewicht zal van 20 kg afgetrokken worden.  Bij overschrijding van 23 kg zal heel het gewicht vervallen (dus 0 kg).

· Roofblei, snoek, snoekbaars of graskarper worden direct teruggezet zijn goed voor 1,500kg na goedkeuring bestuur.

· Tijdens de pauze zal er gewogen worden (alle plaatsen).  Iedere visser dient de leefnetten aan de weegploeg aan te bieden, niet aanwezig tijdens de weging = 0 kg.

· Na de pauze mag men terug naar zijn visplaats 15 minuten vóór de volgende periode.

· Bij het eindsignaal van iedere reeks, hengels direct uit het water.

· Aanvangstijden van de wedstrijden: enkel- en koppelwedstrijden: 10.00u // 50+ wedstrijden: 11.00u // Trio: 9.00u jeugtwedstrijden 1400 uur// avondwedstrijden 1900 uur      

Trekking van de visplaatsen gebeurt stipt 1.15u vóór aanvang van de wedstrijd.

DE SARDIENNEKES

Wedstrijduren : 09.00 u. tot 12.00 u. & 13.00 u. tot 16.00 u.

Voeder : Max.  2 kg nat. Voeder aanbieden in een plastiek zak bij weging.

     Max. 1,5 Liter casters of maden ( verdeling vrij te kiezen )

     Max. 300 gr. Maïs. Max.600 gr. korrel aangekocht in een doos van de club en er mag niets aan toegevoegd worden.

     Aas aan haak is vrij . Behalve: Alle soorten bessen, tubifex of afgeleide producten zijn verboden.       

       Aas en voeder moeten om 8u30 op de plaats aanwezig zijn er mag niets meer bijgehaald of verwisseld worden!

Hengellengte : Max. 10 meter. Stok + lijn max. 15 meter.

                           Verplicht kenmerk met witte kleefband aan te brengen op 15 meter.

                            De haak mag niet voorbij dit kenmerk komen!!

                                  GEEN KENMERK = NIET STARTEN  Schuiflood en Rek toegelaten.

                        Rek moet zo afgesteld zijn dat men geen andere vissers mag/ kan hinderen.

 

Voederen : Voederen mag enkel 5 Min. voor aanvang van de wedstrijd.

  

Gewicht in leefnet : MAX. 20 Kg. Het gewicht boven de 20 kg zal afgetrokken worden.

                                Bij overschrijden van 25 kg. wordt het gewicht nul.

Verboden : Gehakte pieren, vers de vase ,tubifex of afgeleide producten zijn verboden  onder voeder.

-Vis over te zetten in andere leefnetten tijdens of  na de wedstrijd.

-Men is verplicht de vis te onthaken in een ruim gevulde emmer met water, de vis eerst met een

- schepnet in het leefnet zetten alvorens men verder vist.

-Bij weging is verplicht scherpe pinnen te verwijderen van leefnetten! ( veiligheid wegers)

-Iedere visser is verplicht zijn eigen netten uit het water te halen.

-Bij begin, de pauze en het eindsignaal moeten de lijnen uit het water zijn. Tijdens de pauze mogen

- er geen maden of casters naar de auto gebracht of uit de auto gehaald worden.

- In de hoeken1-8-9-20-21-29-30-45 mag men schuin vissen tot aan het aangebrachte paaltje

- Met de bol vissen en cuppen is verboden.

- Voor snoek of snoekbaars wordt 1.5kg  gegeven melden bij een bestuurslid daarna terugzetten. 

            BIJ OVERTREDINGEN WORDT HET GEWICHT GEHALVEERD

Ons Genoegen

Hengel

Maximum lengte van de hengel is 10 meter. Totale hengellengte (hengel + lijn) is maximum 16 meter. Gelieve met plakband een merkteken op uw hengel aan te brengen op 16 meter.

U vist steeds op het voor u geloot plaatsnummer en dit zonder medevissers te hinderen.

 Schuin vissen in het kantje mag zowel naar links als naar rechts. U mag niet over de helft vissen tussen de 2 visplaatsen. Opgelet: indien er meer dan 30 vissers aan een wedstrijd deelnemen mag u enkel naar rechts in het kantje vissen! Op de hoekplaatsen mag u naar de hoeken vissen. (1-5-6-18-19-30-42-43-47)
 Het gebruik van elastiek in de top is toegestaan.
 

Voeder en aas

 Per visser maximum 2 kg nat voer (couscous en andere deegwaren inbegrepen). Bij controle moet dit voeder knijpvast zijn!

Het is tijdens de ganse wedstrijdduur toegestaan om bij te voeren met lokvoer. Dit dient ofwel met de hand of met een voercup op de visplaats  worden gebracht.

Per visser maximum 1,5 liter maden of casters inclusief toevoegingen + maximum 1.1 pint maïs +  1.1 pint gekookte tarwe & viskorrel ‘Ons Genoegen’.  Toevoegingen van aas aan het lokvoer dienen in mindering te worden gebracht van de deze hoeveelheden.
 U mag enkel viskorrel gebruiken die voorzien is door de club. Viskorrel zal u enkel nog in door de club genummerde dozen kunnen aanschaffen vóór de wedstrijden dit aan 1,5 euro per doos. Na de wedstrijd moet u de dozen opnieuw inleveren bij de verantwoordelijke van die dag. Zo niet, krijgt u een boete ten bedrage van de aankoopprijs van deze doos. Toevoegingen op de viskorrel zijn verboden. Korrel bijhouden voor de volgende wedstrijd is niet toegestaan!
Mais en Tarwe verplicht aanbieden in een 1.1 pints doos (=klein vierkant doosje)
Het gebruik van bessen, rode maden en deeg (bol) aan de haak is verboden. Verder is het haakaas vrij.
 

Het gebruik van pieren, tubifex , verse de vaze en rode maden onder het voer is verboden. Gebruik van voor de vis schadelijke producten zijn ten strengste verboden. 

Bij overtreding van het reglement zal uw gevangen gewicht gehalveerd worden. Bij een 2de overtreding krijgt u 25 strafpunten en bij een 3e overtreding volgt uitsluiting voor alle wedstrijden van desbetreffend seizoen.

Behandeling van de vis

 Het maximale gewicht per leefnet is 20 kg. Indien u deze grens overschrijd blijft 20 kg behouden, boven 25 kg = NUL. Leefnet dient minimum 2,5 meter lang te zijn met een minimumdiameter van 45 cm.
 

Voor club-, feeder- en veteranenkampioenschap verplicht alle gevangen vis laten wegen!

 Nieuw 2018: Voor iedere wedstrijd netten verplicht ontsmetten in de daarvoor bestemde vaten rondom de vijver. Wedstrijd starten met 2 leefnetten in het water. Brasem en (kruis)karper verplicht aanbieden in aparte leefnetten.
 

Na de wedstrijd is iedere visser verplicht zijn eigen vis aan te bieden aan de wegers. Iedere visser mag het eigen gewicht mee aflezen bij weging, echter voor het makkelijk werken van de weegploeg is het NIET toegestaan om mee rond de vijver te gaan. Nieuw 2018: bij iedere clubwedstrijd of veteranenwedstrijd zal iedere eerste visser per sector de weegploeg moeten bijstaan voor zijn/haar sector. Indien dit fysiek niet mogelijk is zelf een vervanger aanduiden aub!

Het is verplicht de vis met zorg te behandelen en deze in een emmer die ruim gevuld is met water te onthaken. Vis verplicht met het schepnet overbrengen naar het leefnet.
 

Indien u een snoek of snoekbaars (+ 30 cm)  vangt gelieve dit te melden en laten zien aan uw beide buren. U krijgt hiervoor 1,5 kg, hierna de vis onmiddellijk terugzetten.

Indien u een grote karper (+ 4 kg)  vangt gelieve dit te melden aan de wedstrijdverantwoordelijke zodat deze kan gewogen worden tijdens de pauze.   
 

Bij koppelwedstrijden mogen alle hoeveelheden voer/aas verdubbeld worden.

 

Prijzen

 Inleg per wedstrijd bedraagt € 5 voor enkelwedstrijden, € 15 voor koppelwedstrijden vaste stok.

Let op: voor de gesponsorde wedstrijden kan de inleg hiervan afwijken. Voor deze gesponsorde wedstrijden dient u de inleg vooraf te betalen meer info hieromtrent zal u spoedig vinden op de website.

 Om een geldig clubkampioenschap te vissen dient u aan minimum 10 op 16 clubwedstrijden deel te nemen. Vanaf 13 geviste wedstrijden hebt u recht op een grotere prijs. Voor de veteranenwedstrijden dient u minstens 14 wedstrijden mee te vissen voor een geldig eindklassement vanaf 16 wedstrijden deelt u mee in de grote prijzenpot.
 

Club-Veteranen-Feederkampioenschap worden allen gevist in een systeem van 3 sectoren. Dwz bij iedere wedstrijd krijgen 3 personen 1 punt, 3 personen 2 punten etc. Na alle wedstrijden zal er een klassement opgemaakt worden van de 10 (club) , 14 (veteranen) of 7 (feeder) beste wedstrijden. Bij gelijke punten geeft het gewicht van ALLE geviste wedstrijden de doorslag.

Bij alle overige wedstrijden zal er een uitslag rechtdoor worden opgemaakt.
 

Keizervissen: op uw kalender zijn er hiervoor 11 wedstrijden aangeduid. De 7 beste uitslagen tellen voor dit klassement. Per wedstrijd worden er extra premie’s uitgekeerd (10-8-7-6-5 euro) voor de 5 best geklasseerde clubleden. Deze premies worden na het seizoen uitgekeerd onder de vorm van een waardebon.

Om een wedstrijd geldig te verklaren moet u minstens een halve wedstrijd gevist hebben.
 

Prijzenverdeling voor alle wedstrijden 1 op 3 (bij de club en veteranenwedstrijden zal steeds de helft van het inleggeld worden uitgekeerd voor de dagprijzen, de rest gaat naar de spaarpot voor het eindklassement).

In normale omstandigheden zal de prijsuitreiking altijd 1.30 uur na het einde van de wedstrijd gebeuren. Alle prijzen dienen de dag van de wedstrijd afgehaald te worden.
 

Prijzenverdeling op het einde van het seizoen club + veteranen: het gespaarde inleggeld + 30 %

 

Varia

Er zijn voor enkelwedstrijden 46 plaatsen, voor koppelwedstrijden 30, voor over-en-weerwedstrijden 23 plaatsen per club en voor feederkoppels 25 plaatsen voorzien.
 

Vissers met een beperking of handicap moeten steeds actief kunnen blijven binnen onze club dit is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. We maken echter 1 duidelijke afspraak die van toepassing is voor alle wedstrijden:  iedere visser met een beperking krijgt een plaats toegewezen tussen nummer 6 en 27. Dit nummer zal steeds geloot worden. Bv wanneer er 3 vissers met een handicap meevissen zullen de eerste 3 nummers tussen 6 en 27 die uit de trommel vallen voor deze personen zijn. 

Er zullen enkel nog trofeeën worden uitgereikt voor de kampioenen. Voor een gewonnen clubwedstrijd ontvangt u na het seizoen een premie van 10 euro in de vorm van een waardebon.

 Bij slechte weersomstandigheden (onweer, storm, sneeuw, …) zal de wedstrijd worden stilgelegd of beëindigd (na overleg door het bestuur).
 

Tijdens de pauze moet iedere visser zijn visplaats verlaten. Deze mag pas opnieuw worden ingenomen 15 minuten voor aanvang van de volgende reeks.

De 4 beste op 5 wedstrijden  tellen voor voor het koningsvissen. (zie aanduiding op kalender)