Koppel Feedercriterium

Koppel Feedercriterium 2018

Visclub Zout en Zoet richt in 2018 een vrij Koppel Feedercriterium in over 4 wedstrijden met Max 13 koppels, gesponsord door “De Pestvogel “ Kasterlee.

De wedstrijden gaan door op de Zondagen 07 – 21 – 28  Okt en 04 Nov.

Gelieve eerst het inwendig en wedstrijdreglement van de club te willen lezen, bijkomende regels specifiek voor het koppel feedercriterium hieronder.

Geen maaltijd of  snacks te verkrijgen, enkel dagverse soep.

Inschrijving,Inleg, prijzengeld

1500 € bij volledige bezetting : 500 € cash dagprijzen, 1000 € waardebons eindklassement

Inleg 25 € per wedstrijd met 4 cash dagprijzen en eindklassement met waardebons sponsor  “ de Pestvogel “ Kasterlee

Indien koppelmaat verhinderd mag men vervanger meebrengen.

Plaatsen, Min en Max werpafstand

Er zijn 13 afgebakende plaatsen waartussen de 2 vissers moeten plaatsnemen, er mag enkel rechtuit tussen de afbakening gegooid worden, bij slechte inworp onmiddellijk inhalen en opnieuw inwerpen.

Min 15 m en Max 22 m gemeten vanaf onderkant hengel tot aan de voederkorf/method.

Afstandcontrolepaaltjes L en R van de vijver.

Leefnetten, schepnet

Zie clubreglement, schepnet voor de wedstrijd ontsmetten in de voorziene bak

Voeder en aas

Max 2 kg droog of 3 Kg nat per koppel aan te bieden voor ctl in plastiek zak.

Niet toegelaten : tubifex, vers de vase, boterzuur, gekleurde maden,bessen, etc

Bij twijfel steeds de vraag stellen aan wedstrijdleider en/of lid bestuur alvorens met iets te vissen.

Alles moet voor aanvang wedstrijd op de visplaats aanwezig te zijn, er mag niets bijgehaald worden tijdens de wedstrijd of pauze. Voeder/maden/casters/pieren etc mag enkel met voederkorf/method in het water gebracht worden.

Er kan ten allen tijde ctl uitgevoerd worden door een lid van het bestuur en een getuige.

Overtreders worden uitgesloten voor de lopende wedstrijd, bij herhaling uitsluiting uit criterium.

 

 

Weging

Na de wedstrijd is min één visser per koppel aanwezig op zijn plaats voor de weging, en helpt de wegers.

Bij eventuele discussie is de beslissing van de aanwezige wedstrijdleider/bestuursleden bindend.

Klassement

Er wordt gevist op punten, het koppel dat het meeste gewicht vangt is de winnaar van de dag en krijgt 1 punt voor het klassement, Nummer 2  2 punten enzoverder. Bij gelijk gewicht krijgt men hetzelfde aantal punten.

Voor het eindklassement tellen de 3 beste wedstrijden. Bij gelijke puntenstand in eindklassement telt gevangen gewicht.

Wedstrijduren  (Kantine open vanaf 0800 Hr )

Samenkomen voor 0830 Hr, trekking volgorde voor trekking bepaling plaatsen.

0845 Hr briefing en trekking plaatsen, onmiddellijk visplaatsen innemen.

0930 Hr Signaal begin wedstrijd.

1220 Hr Signaal 10 min voor einde 1ste periode.

1230 Hr Signaal einde 1ste periode.

1330 Hr Signaal begin 2de periode.

1630 Hr Signaal einde 2de periode.

 

Bij discussies zijn de beslissingen van de wedstrijdleider/bestuursleden bindend.